Iedereen mobiel ?


Onze gemeente Herzele voorziet heel wat dienstverlening en herbergt tal van verenigingen voor sport, cultuur en ontspanning, voor jongeren en senioren.
Toch blijft de vraag of iederen hieraan voldoende kan deelnemen.

Pleidooi voor betere basismobiliteit


Wij beseffen te weinig dat voor een aantal mensen de mobiliteit een reeël probleem vormt. Niet in het minst voor ouderen en minder mobiele bewoners.

Heel wat mensen beschikken niet over eigen vervoer of kiezen bewust voor openbaar vervoer.


Openbare , sociale en medische diensten ,sport- cultuur en ontspanningsgelegenheid, knooppunten van openbaar vervoer,

oude en nieuwe contacten ,,, ,

zij bevinden zich niet langer binnen de kleine kring van een deelgemeente.


Goede lokale mobiliteit doorbreekt ook de psychologisch barrière die nog steeds bllijkt tussen deelgemeenten en het centrum en bevordert betrokkenheid met wat de gemeente biedt.


Hoe beter het mobiliteits aanbod inspeelt op het concrete leven in onze gemeente, hoe meer ook de gemeente, middenstand en organisaties er voordeel uit kunnen halen.


Rondvraag

Uit een rondvraag in deelgemeente Woubrechtegem (2015), bleek dat verrasend veel vraag bestaat naar beter aangepaste diensten.
Het beperkte en onefficiënte aanbod heeft echter tot gevolg dat er steeds minder gebruik wordt van gemaakt.
Deze onderbezetting maakt de dienstverlening onbetaalbaar en leidt vervolgens tot verdere afbouw. Een vicieuze cirkel.

Rondvraag in alle deelgemeenten is nodig omdat de concrete vraag sterk verschillend kan zijn.
Misschien is dit een aanzet, om aangepaste, flexibele vormen van gedeeld vervoer te organiseren  die iedereen echt mobiel maakt...image-53254-herzele.jpg?1457304567857
image-53251-mapmobiel.jpg?1452179656343